30 miljoner till insatser för ensamkommande

Röda Korset får ytterligare 30 miljoner kronor av regeringen för att fortsätta utveckla sina insatser för ensamkommande barn och ungdomar.

Publicerad 25 mars 2019
Röda Korset får ytterligare 30 miljoner av regeringen för att utveckla sina insatser för ensamkommande. På bilden ses generalsekreterare Martin Ärnlöv.

Förra året fick Röda Korset ta emot 30 miljoner kronor av regeringen för att utveckla sitt stöd för ensamkommande. Nu står det klart att regeringen förlänger stödet och ger organisationen lika mycket även i år. Regeringens satsning möjliggör förstärkning av det breda arbete som redan bedrivs, men även utveckling av humanitära insatser för målgruppen.

– I dagsläget bedriver Svenska Röda Korset verksamheter för ensamkommande barn och unga som befinner sig i eller utanför migrationsprocessen. Vi erbjuder bland annat genom våra 140 mötesplatser gemenskap, sociala aktiviteter och kost. Därtill bedriver vi även behandlingscenter för krigsskadade och torterade, vårdförmedling, migrationsrådgivning och arbetar med boendestödjande insatser, säger Martin Ärnlöv, generalsekreterare på Svenska Röda Korset.

– Behovet av stöd till ensamkommande barn och ungdomar som är på flykt från sina hemländer och separerade från sina anhöriga är fortsatt mycket stort. Därför är det positivt att regeringen fortsätter satsningarna för att möta de humanitära behoven, fortsätter Martin Ärnlöv.

Samtidigt menar Röda Korset fortfarande att regeringen bör åtgärda grundorsakerna till en stor del av den utsatthet som organisationen möter, och därför behöver se över bland annat Lagen om mottagande av asylsökande och möjligheterna att beviljas uppehållstillstånd av humanitära skäl.

– Den utsatthet vi nu ser är en följd av de senaste årens förändringar i migrationslagstiftningen. Röda Korset har länge varnat för hur det kommer drabba den här gruppen i vår kontakt med myndigheter och politiker. Det civila samhället kompletterar offentlig sektor men ensamkommande barn och ungdomar är i behov av långsiktiga åtgärder, säger Martin Ärnlöv.

Föregående Nästa