Forskare ska ta reda på metoden Sign of Safetys effekt

Signs of Safety är en populär metod i Sverige för utredning och stöd i familjer där barn riskerar att fara illa. Kunskapen kring vilken skillnad metoden gör är dock osäker, det ska nu ett antal forskare ta reda på.

Publicerad 28 april 2022
Forskare ska ta reda på om och vilket sätt metoden Signs of Safety har effekt. Foto: Pixabay

Syftet med projektet är att öka kunskapen om hur barnavårdsutredningar går till och uppfattas både när modellen används och när den inte gör det. Enheter i kommuner som infört modellen sedan länge kommer att jämföras både med enheter som nyligen påbörjat implementering och enheter som inte använder modellen. Forte har nyligen beviljat närmare fem miljoner kronor till projektet som ska genomföras av forskare från FoU Väst och Göteborgs universitet.

– Det intressanta är att vi ska studera en modell som är så utbredd men som det finns få studier gjorda på. Majoriteten av kommunerna i Göteborgsregionen använder eller planerar att använda Signs of Safety, säger Anna Melke som är projektansvarig och forskare vid Göteborgsregionen, FoU i Väst.

Önskan från verksamhet
Initiativet till projektet kommer ursprungligen från IFO-cheferna i Göteborgsregionen. De har uttryckt en önskan om att få svar på frågan om Signs of Safety är ett bra sätt att jobba på eller inte.

Anna Melke har tidigare kommit i kontakt med metoden i ett annat projekt som handlar om stöd till föräldrar med placerade barn.

– Jag blev intresserad av modellen när vi jobbade med projektet Förälder på avstånd. I princip alla deltagande kommuner talade om Signs of Safety som något mycket positivt och som en riktig ”game changer”. Samtidigt väcker den starka känslor just av den anledningen, att det skiljer sig så pass mycket från hur man arbetat förut, säger Anna Melke.

Inte klart med kommuner än
Sex kommuner kommer delta i studien, forskarna kommer både att genomföra observationer, gå igenom akter och analysera nyckeltal samt genomföra intervjuer med barn och föräldrar.

– Det vi kommer att studera är inte bara om Signs of Safety gör någon skillnad utan på vilket sätt det i så fall märks, säger Anna Melke.

Projektet är ett samarbete mellan Göteborgsregionen, FoU i Väst och Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete. Vilka kommuner som kommer att delta blir klart senare i år.

– Vi tror att forskningen är intressant för alla Sveriges kommuner eftersom den undersöker hur det sociala arbetet praktiseras i familjer där det finns oro för att barn far illa – något som förekommer överallt oavsett om man tillämpar någon specifik modell eller inte, säger Anna Melke i ett pressmeddelande.

Föregående Nästa