”Efter barnförhöret” ska utvärderas av forskare

Arbetsmodellen ”Efter barnförhöret” används i nästan en tredjedel av landets kommuner för att ge stöd till barn som förhörts av polis efter misstanke om att de utsatts för våld av sina föräldrar. Nu ska forskare på Örebro universitet utvärdera effekterna av metoden.

Publicerad 20 april 2022
Sara Thunberg, Örebro universitet, är projektledare för den nya studien där arbetsmodellen "Efter barnförhöret" ska utvärderas.

När barn och ungdomar förhörts av polis efter misstanke om att de utsatts för våld i hemmet tvingas de ofta gå hem till sina föräldrar efteråt och lämnas ensamma med frågor från föräldrar, ångest, rädsla och oro.

I ”Efter barnförhöret” kopplas familjebehandlare från socialtjänsten in redan samma dag som förhöret äger rum. Direkt efter förhöret hålls ett informationssamtal med föräldrarna där socialtjänsten informerar om vad som kommer hända och vad som har hänt. Samma kväll gör också samma familjebehandlare ett hembesök hos familjen, där en behandlare har fokus på barnet och den andra på föräldrarna. Här har både barnet och föräldrarna chans att prata och fråga om det som har hänt. Fokus ligger på barnets berättelse och upplevelser av det som har hänt.

Stöd i mötet med föräldrarna
– Barnen kan hämtas i skolan eller förskolan till förhöret och lämnas där efteråt och kan sedan tvingas att ensamma möta sina föräldrar, som kan vara både upprörda och arga över att barnet pratat med polisen. Tanken med modellen är att vara ett stöd för barnet i mötet med föräldrarna, säger Sara Thunberg, forskare på Örebro universitet.

Hon är projektledare för det nya forskningsprojekt som drar igång i april, där modellen ska utvärderas, dels genom intervjuer med både barn och föräldrar men också genom enkäter till polis, åklagare och socialtjänst. Forskarna ska även gå igenom socialutredningar och jämföra om det finns skillnader mellan barn som fått insatsen och de som inte fått den.

– Vi hoppas på att vi ska se att den här modellen fungerar så som det är tänkt och om inte att vi kan komma med förslag på hur den kan utvecklas, säger Sara Thunberg.

Intervjua 20 barn
Hon kommer genomföra projektet tillsammans med forskarkollegorna Anna Petersén och Åsa Källström samt en doktorand som ska rekryteras till projektet.

– Vi börjar med att gå igenom socialutredningar och intervjua familjebehandlare. Därefter gör vi intervjuer med föräldrar och barn, vi räknar med att kunna prata med 20 barn mellan 7 och 17 år och lika många föräldrar, säger Sara Thunberg.

Efter barnförhöret används i ett åttiotal kommuner och Stiftelsen Allmänna barnhuset har utbildat i metoden sedan 2018. Den arbetades fram 2011 av Hans Elfström och Gerd Olofsson, som familjehemmet tidigare skrivit om.

Projektet finansieras av Forte som beviljat anslag på närmare sex miljoner kronor.

Föregående Nästa