Deklarera som familjehem, jourhem och kontaktfamilj

Brukar du få restskatt? Som uppdragstagare är det inte ovanligt att det står minus på deklarationen, särskilt om man har inkomster från olika arbetsgivare.

Publicerad 4 mars 2022
Skatteverket öppnar e-tjänsten för att deklarera den 15 mars.

Ett år har gått och det är snart dags att deklarera igen. Innan man gjort avdrag för omkostnadsersättningen så kan det stå att man ska betala tillbaka tusentals kronor. Det finns många frågor kring hur man deklarerar och jag hoppas att denna lilla guide kan vara en hjälp på vägen.

Varför får jag restskatt?
Som familjehem, jourhem och kontaktfamilj så är det inte ovanligt att man får restskatt. Om man har inkomster från flera håll kan det innebära att det har dragits för lite skatt på den sammanlagda inkomsten. Ett tips är att jämka för att minska risken för restskatt eller i alla fall att summan blir lägre. Jämkning kan man göra via Skatteverkets hemsida: Jämkning när som helst under året och flera gånger om det skulle behövas.

Vilka avdrag får jag göra?
Man får endast göra avdrag för den omkostnadsersättning som man har fått utbetalt. Mer information finns på Skatteverkets hemsida: Omkostnadsersättning till familj - vilket underlag krävs?. Om du är osäker på om du får göra avdrag för en viss kostnad, kontakta Skatteverket för korrekt information.

Hur fyller jag i deklarationen?
När man får underlaget till sin inkomstdeklaration, är uträkningen gjord på att betala skatt på både arvodet och omkostnadsersättningen. På inkomstdeklarationens första sida finns olika punkter. Några av dem är förifyllda.

① Inkomster – Tjänst
Ruta 1.1 Lön, förmåner, sjukpenning m.m.
Här finns arvodet medräknat tillsammans med dina andra eventuella inkomster.

Ruta 1.2 Kostnadsersättningar
Här står en summa förtryckt med den omkostnadsersättning man fått utbetalt. Den summan ska dras av i sin helhet under punkt 2.4, se nedan.

② Avdrag - Tjänst
Ruta 2.4 Övriga utgifter
Här fyller du i hela beloppet som står under 1.2. Skatteverket drar sedan bort allt utom de 5 000 kronorna, som vi får betala skatt på. 

Jag har missat att göra avdrag tidigare år, hur gör jag då?
Har du missat att göra avdrag så kan du få ändrat i deklarationen. Du kan göra ändringar sex år efter inkomståret. Du hittar mer information på Skatteverkets hemsida: Svar på vanliga frågor.

Mer att läsa på Skatteverkets hemsida
Vill du läsa mer om omkostnadsersättningar och avdrag så hittar du mer information via dessa länkar:

Om du fått din deklaration så kan du redan nu räkna ut din skatt på Skatteverkets hemsida: Räkna ut din skatt. Glöm inte att ändra inkomstår till 2021. Den 15 mars öppnar e-tjänsten för att deklarera. 

Föregående Nästa