De har fört familjehemmens talan i 35 år

Familjehemmens ställning behöver stärkas och de behöver få fler rättigheter. Det är något som föreningen FaCO, Familjevårdens Centralorganisation, arbetar för. I år är det dessutom 35-års jubileum för föreningen.

Publicerad 19 november 2018
Ett barn sträcker sig mot mammans hand Ett barn sträcker sig mot mammans hand
Föreningen FaCO, Familjevårdens Centralorganisation, har funnits i 35 år och kämpar för att tillvarata familjehemmens rättigheter och stärka deras ställning.

FaCO har arbetat för att tillvarata familjehemmens intresse sedan 1980-talet, föreningen bildades för 35 år sedan år 1983 och har sedan dess verkat för att familjehemmen ska få fler rättigheter – och möjligheter.

Barbro Bengtsson är kassör i FaCO och en av många som ideellt engagerar sig för att stärka familjehemmens ställning. 

Barbro Bengtsson, som idag är kassör i föreningen och har varit med sedan starten, har varit familjehem sedan 1970-talet och har sett hur samhället förändras utan att familjehemsvården har hängt med i samma takt och fortfarande har familjehemmen små möjligheter att påverka sin situation.
– Vi kämpar för att familjehemmen ska ses som en yrkeskår och få samma anställningstrygghet, arbetsrättsliga förmåner som försäkringar och a-kassa och tjänstepension som exempelvis personliga assistenter har idag, säger Barbro Bengtsson.

Utredningsarbetet behöver förändras
Hon och de övriga ideella krafterna i föreningen vill också förändra utredningsarbetet av både barnet och familjehemmet inför en placering.
– Vi anser att det saknas flera delar i de utredningar av barnen på det sätt som man gör idag. Hälsoperspektivet saknas exempelvis helt och många familjehem får kämpa i flera år innan deras placeringar får komma till barn- och ungdomspsykiatrin. Vi skulle också vilja ha mer information om barnets skolsituation innan det placeras och om det finns läs- och skrivsvårigheter, säger Barbro Bengtsson.

Familjehemsutredningar bör göras regionalt
Även när det gäller utredningar av familjehem behöver arbetssättet förändras och ske mer på regional basis än av de lokala socialtjänsterna.
– Det kan vara ett problem i små kommuner att socialsekreterare blir tvungna att utreda sådana personer som de har en relation till, det kan vara en granne, en tidigare arbetskamrat eller föräldrar till deras barns kompisar. Det skulle vi komma ifrån om ansvaret för utredningen av familjehemmet lades över på regioner eller landsting och skedde på regional nivå istället, säger Barbro Bengtsson.

Deltar i arbetet med nya socialtjänstlagen
Hon hoppas kunna vara med och påverka en del när den nya socialtjänstlagen utformas. FaCO har nämligen fått möjlighet att delta tidigt i utvecklingsprocessen och hoppas att man ska lyssna till åtminstone några av de punkter som man för fram.
– Tidigare har vi enbart varit en remissinstans som har fått tycka till om färdiga lagförslag. Den här gången har vi fått komma med tidigare i arbetet när förslaget fortfarande håller på att utarbetas och förhoppningen är att vi ska få lite mer gehör, säger Barbro Bengtsson.

Sociala medier underlättar rekrytering
I dagsläget har FaCO ungefär 400 medlemmar över hela landet, men att rekrytera nya är svårt även om sociala medier gjort det lättare de senaste åren.
– Även om det inte är sekretess på familjehemmen utan bara på placeringarna så kan vi inte få ut listor från kommunerna över vilka som är familjehem. Däremot har det skapats en del grupper på sociala medier för familjehem och där kan vi vara med och tala om att vi finns. Det brukar vara ett av de bästa sätten att rekrytera nya medlemmar, säger Barbro Bengtsson.

Inte bara för familjehem
Det är inte bara familjehem som är välkomna i FaCO, även kommuner, kontaktfamiljer, jourhem och andra med intresse av familjehemsvård kan bli medlemmar i föreningen.

Viktig mötesplats
Förutom att föra familjehemmens talan utåt i samhället är FaCO också en viktig mötesplats för familjehem. Varje år arrangeras två läger, ett på våren och ett på hösten, dit familjehemmen kan komma och träffa andra familjehem.
– Det är viktigt ur många aspekter att vi har en gemenskap i föreningen, inte bara för att familjehemsföräldrarna ska få chans att träffa andra i samma situation utan även de placerade barnen och de biologiska barn som finns i familjehemmen har möjlighet att träffa andra barn i samma situation som de själva. Det brukar vara väldigt uppskattade aktiviteter, säger Barbro Bengtsson.

Föregående Nästa