Björn vill få fler att upptäcka små barns tecken på utsatthet

Att upptäcka små barn som far illa kan många gånger vara svårt. Dessutom är det lätt att missa deras multiutsatthet. Björn Tingberg, sjuksköterska, psykoterapeut och forskare har skrivit boken "När små barn far illa – fysiskt våld, sexuella övergrepp, försummelse".

Publicerad 28 december 2021
Björn Tingberg är sjuksköterska och psykoterapeut. Han är aktuell med boken När små barn far illa – fysiskt våld, sexuella övergrepp, försummelse.

Boken handlar om barn mellan 0 och 6 år och hur man som vuxen kan uppmärksamma att barnet far illa fysiskt, psykiskt eller sexuellt. Många gånger är barnen utsatta för flera typer av övergrepp men det är inte alltid som alla övergrepp utreds. Genom att vara uppmärksam och veta vad man ska titta efter kan man upptäcka om barnet kan ha varit försummat, utsatt för psykisk misshandel eller ett sexuellt övergrepp.
– Jag vill att den här boken ska fungera lite grann som en väckarklocka och få vuxna som träffar de här barnen att agera och göra en orosanmälan när de misstänker att barnet far illa, säger han. 

När små barn far illa - fysiskt våld, sexuella övergrepp, försummelse finns att köpa bland annat i de stora nätbokhandlarna.

Handbok för familjehem
Boken bygger på många års forskning men är skriven för en bredare publik och kan ses som en slags handbok eller lärobok för personal inom hälso- och sjukvård och förskola och andra som träffar barn som kan ha varit utsatta.
– Som familjehem, jourhem eller kontaktfamilj är det jätteviktigt att kunna tyda tecken på vad barnet har varit utsatt för så att man kan sätta in rätt stöd tidigt till barnet, säger Björn Tingberg.

Boken har ett omfattande kapitel som handlar om försummelse – ett område som Björn menar varit försummat.
– Generellt sett finns det väldigt lite skrivet om barn så låga åldrar som far illa, säger han.

Den nya boken tar också upp barn som lever med våld mellan andra familjemedlemmar, vilket påverkar de små barnen samt olika behandlingsmodeller som finns.

Bredare kunskap
– Tanken är att man ska ha en bredare kunskap om barn som far illa när man har läst boken, säger Björn Tingberg.

Läsaren får lära sig riskfaktorerna för att utsättas för olika former av misshandel, övergrepp och vad det får för konsekvenser på kort och lång sikt. Ett kapitel ägnas åt lagstiftningen, anmälningsskyldigheten, anmälan till socialtjänst, polisanmälan och socialtjänstens utredning.
– Det här är den första boken som jag skrivit själv, tidigare har jag varit medförfattare till några böcker. Det har tagit ungefär ett år och nu i november har boken getts ut, berättar Björn.

Föregående Nästa