Bildstöd ger barnen mer delaktighet

För att öka barns delaktighet har Kumla kommun tagit fram ett bildstöd som kan användas i samtal med barn för att förklara socialtjänstens arbete och vad som kommer att hända med barnet.

Publicerad 5 oktober 2020
Bildstöd socialtjänsten och familjerätten Bildstöd socialtjänsten och familjerätten
Ylva Forslund, enhetschef på familjeenheten i Kumla kommun, visar det bildstöd som man tagit fram för att underlätta i samtal med barn.

Kumla kommun har sedan långt tillbaka arbetat aktivt med att barnen ska vara delaktiga i socialtjänstens arbete. För att ge socialsekreterarna ytterligare ett verktyg för att på ett enkelt och tydligt sätt förklara socialtjänstens arbete för barn har ett bildstöd tagits fram. Där går man igenom de olika delarna i utredningsprocessen och förklarar vilka barnen kommer träffa, vad man kommer prata om och vad som kan hända sedan.

– Redan här har vi märkt att barnen börjar prata om saker som är relevanta för utredningen på ett sätt som inte varit lika tydligt tidigare, förklarar Ylva Forslund, enhetschef för familjeenheten på Kumla kommun.

Foto: Ann-Louise Larsson

Spritts till 20-tal kommuner
Tidigare har man på olika sätt försökt att visualisera för barnen, bland annat genom att rita på en whiteboardtavla. Bildstödet gör det enklare för socialsekreterarna att förklara för barnen. Det första bildstödet togs fram under våren och har nu spridits till ett 20-tal kommuner i landet.

– Intresset har varit jättestort, många har saknat ett sådant här verktyg och kan vi hjälpa till att öka barns delaktighet genom att sprida vårt material så är vi bara glada, säger Ylva Forslund.

Kompletterat med familjerätt och LVU
Bildstödet har nyligen kompletterats med material för familjerätt och LVU-ärenden: §2 och §3.

– Vi har märkt att det här även funkar på lite äldre barn och ibland även vuxna. Vårt arbete är svårt att förklara på ett enkelt sätt och med det bildstödet så blir det lättare att ta till sig.

Bildstödet är också inskickat som ett bidrag till ”Lätt att sprida-priset 2020”. Det är en utmärkelse som delas ut under Innovationsveckan av SKR, Sveriges kommuner och regioner, för att lyfta fram och sprida smarta lösningar i offentlig sektor som är lätta för andra verksamheter att ta till sig och återanvända.

– Vi har just fått reda på att vi är en av finalisterna och det är vi jätteglada och stolta över. Omröstningen pågår under den här veckan och på fredag, 9 oktober, får vi veta om vi har vunnit, säger Ylva Forslund.

Föregående Nästa