Barnahusen bör byggas ut för att nå fler

Barnahusen behöver byggas ut för att nå fler barn och även kunna agera som kunskapsnav, dit vuxna som träffar de utsatta barnen kan vända sig. Det föreslår Stiftelsen Allmänna Barnhuset i en ny utredning.

Publicerad 13 januari 2020
Bengt Söderström har lett utredningen som Stiftelsen Allmänna Barnhuset gjort för att ta reda på hur man kan förbättra stödet för barn som utsatts för fysiskt våld eller sexuella övergrepp.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset fick i uppdrag 2016 av regeringen att se över hur man kan förbättra stöd och hjälp till de barn som är utsatta för fysiskt våld eller sexuella övergrepp. I utredningen, som nu är klar, föreslår man att bygga vidare på de existerande barnahusen runt om i landet och utveckla verksamheterna så att fler barn får möjlighet att ta del av den hjälp som de kan erbjuda och att deras uppdrag också utökas till ett slags kunskapsnav dit vuxna som kommer i kontakt med de utsatta barnen kan vända sig.

– Vi har kunnat se att där man har mer samlad specialisering fick man ett bättre resultat. Barnahusen som finns idag, totalt 31 stycken i landet, fungerar bra och är en bra grund att bygga vidare på, säger Bengt Söderström, sakkunnig på Stiftelsen Allmänna Barnhuset och den som lett utredningen.

Vill att fler ska få tillgång till hjälpen
Nio av tio barn bor i ett område som tillhör ett barnahus. Men för att ”komma in” i ett barnahus krävs i dagsläget att barnet förekommer i en pågående polisutredning. Stiftelsen Allmänna Barnahuset vill att fler barn ska kunna få tillgång till den hjälp och stöd som barnahusen erbjuder, inte bara dem där det pågår en polisutredning. Allmänna Barnhuset föreslår också att de regionala barnahusen etablerar mobila team för att kunna nå barn som har långt till sitt barnahus.

– För att få barnahusverksamheterna att fungera på bästa sätt finns det också behov av en nationell samordnare, vilket vi också föreslår i utredningen. Nu hoppas vi att politikerna tar till sig det här så att fler barn kan få den hjälp som de har rätt till.

Bygga ut fjärde rummet
Ett barnahus är uppdelat i fyra olika rum; i det första rummet kretsar arbetet kring själva brottet och brottsutredningen, i det andra rummet arbetar man med att skydda barnet och i det tredje handlar det om den fysiska hälsan. Det fjärde rummet jobbar med den psykiska hälsan och det är här som man föreslår att verksamheten ska byggas ut.

– Många regioner har ett väldigt litet ”fjärde rum”. För att förbättra insatserna till de här barnen ser vi att det är här som man behöver jobba vidare, säger Bengt Söderström.

– Vi har också sett att den generella kunskapen om våld och övergrepp i samhället i stort är för låg, både hos dem som möter barn i sitt arbete, men också hos allmänheten. Här tycker vi att barnahusen bör få en utökad roll, bland annat som utbildare i frågorna men också som samordnare kring de enskilda barnens rehabilitering, fortsätter han.

Föregående Nästa