Barn upplever att deras rättigheter inte respekteras

Fler än ett av tio barn i Sverige anser att vuxna inte respekterar barns rättigheter tillräckligt. Det framgår av rapporten "Small Voices Big Dreams".

Publicerad 30 september 2019
Enligt en ny rapport från Barnfonden och ChildFund Alliance upplever fler än ett av tio barn i Sverige att vuxna inte respekterar deras rättigheter och att de vuxna borde lyssna mer på barnen för att stoppa våldet mot barn.

Rapporten "Small Voices Big Dreams" visar hur barnen upplever våld, utsatthet, hot och vad som gör dem trygga. I rapporten, som tagits fram av Barnfonden och ChildFund Alliance, har över 5 000 barn från 15 länder tillfrågats.

Våld mot barn finns över hela världen, oberoende av kultur eller socioekonomiska grupper och drabbar nästan var tredje barn i världen, det vill säga över en miljard barn.

Anna Svärd, generalsekreterare på Barnfonden tycker att siffrorna i rapporten är alarmerande. 

Av de svenska barnen som tillfrågats i studien tycker var femte att de inte skyddas tillräckligt från våld.

– Det är alarmerande siffror att nästan var femte barn i Sverige inte tycker att de skyddas tillräckligt från våld. Alla barn har rätt att känna sig trygga och inget barn är immunt mot våld. Vi ser att siffrorna talar sitt tydliga språk: 92 procent av barnen tycker att bland det viktigaste vuxna kan göra för att stoppa våld mot barn är att lyssna mer på vad de har att säga. Small Voices Big Dreams ger tydliga signaler till vuxenvärlden, vi vuxna måste ta barnens åsikter på allvar, säger Anna Svärd, generalsekreterare för Barnfonden.

Vuxna måste börja lyssna på barnen
Bland det viktigaste vuxna kan göra för att stoppa våld mot barn är att lyssna på vad barnen har att säga tycker barnen själva. Flera anser också att vuxna inte respekterar barns rättigheter tillräckligt. Bland de svenska tillfrågade barnen är det 14 procent som har den upplevelsen.

Stor otrygghet på internet och i sociala medier
I undersökningen har barnen också fått svara på var de känner sig trygga respektive otrygga. 25 procent av de svenska barnen svarade att de aldrig känner sig trygga på internet och i sociala medier. Att vara på nätet anses av barn 10 till 12 år som mer otryggt än att vara i exempelvis skolan, bussen eller på evenemang av olika slag. Endast nio procent av barnen tycker att nätet alltid är en trygg plats, medan 84 procent upplever det helt motsatta – de känner sig aldrig eller nästan aldrig trygga på internet.

– Att så många barn pekar ut internet och sociala medier som en otrygg plats tolkar vi som att hot, kränkningar och näthat är ett stort problem i Sverige. Barnen vill ha vuxnas hjälp att hitta lösningar som bidrar till att göra internet till en säker plats. Det här måste vi ta på allvar, säger Anna Svärd.

Vill ha de vuxnas hjälp
På frågan vad vuxna kan göra för att stoppa våld mot barn svarar hela 87 procent av barnen att de vill ha de vuxnas hjälp med att med att hitta lösningar för att göra social media och internet till en tryggare plats för barn.

Nyckeltal från rapporten Small Voices Big Dreams 2019

Svenska nyckeltal:
92 procent anser att vuxna borde lyssna på vad barn har att säga. Detta som ett sätt att förebygga våld mot barn.

18 procent anser att barn inte skyddas tillräckligt från våld och människor som vill dem illa.

14 procent av barnen anser inte att vuxna i Sverige respekterar barns rättigheter tillräckligt

9 procent ser internet och social media som en trygg plats.

24 procent ser alltid internet och sociala media som en otrygg plats, medan 60 procent upplever att de ibland känner sig säkra där.

10 procent anser att gatan i området där de bor inte är en trygg plats för barn.

62 procent av de tillfrågade barnen i Sverige uppgav att endast ibland tycker att gatan är en trygg plats för barn.

87 procent anser att vuxna borde hitta lösningar för att göra social media och internet till en tryggare plats för barn.

Globala nyckeltal:
Vartannat barn i anser att vuxna i deras länder inte lyssnar tillräckligt på deras åsikter i frågor som dem.

9 av 10 barn tycker att det viktigaste vuxna kan göra för att förebygga våld mot barn är att älska barnen mer och att lyssna på vad de har att säga.

Mer än 40 procent anser inte att barn är tillräckligt skyddade mot våld i det landet de bort i.

Enbart 18 procent av barnen tycker att politiker agerar för att skydda dem.

Föregående Nästa