Webbutbildning ska öka familjehemmens kunskap kring NPF

Ofta saknas tillräcklig kunskap kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, både bland familjehem och socialtjänsten. Intresseorganisationen Attention har nu tagit fram en webbaserad utbildning riktad till familjehem som har eller ska ta emot en placering med en NPF-diagnos.

Publicerad 3 februari 2023
Kvinna som tittar på dator Kvinna som tittar på dator
Intresseorganisationen Attention har tagit fram en webbaserad utbildning för familjehem som tar en placering emot barn och unga med NPF diagnos. Foto: Pixabay

Att ta emot ett barn eller en ungdom med en NPF-diagnos, som autism eller adhd, kan vara en utmaning om familjehemmet inte har tillräckliga kunskaper kring vad funktionsnedsättningen innebär. Trots att barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, är överrepresenterade bland barn och ungdomar i samhällsvård, är det fortfarande en stor kunskapslucka både hos socialtjänsten, familjehem och personal på HVB-hem. Med rätt kunskap ökar också förståelsen och risken för vårdsammanbrott minskar.

– Tanken har varit att ta fram en utbildning som ger kunskap kring NPF på ett mer riktat sätt, kopplat till familjehemmens uppdrag, säger Fanny Eklund, som ansvarar för projektet Ung Dialog som Attention drog igång 2020. Syftet med projektet är att öka ungdomars delaktighet i sin placering och för att kunna göra det måste man börja i rätt ände, och se till att de vuxna som jobbar runt barnet har rätt kunskap, menar Fanny Eklund.

Fanny Eklund, projektledare för Ung dialog som jobbar med utbildning och information kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för familjehem och placerade barn och unga. 

Fem webbaserade moduler
Utbildningen är uppdelad i fem moduler och behandlar olika områden som bemötande och vardag. Tre familjehemsföräldrar som specifikt har valt att ta emot ungdomar med NPF-diagnoser berättar i filmsekvenser och delar med sig av erfarenheter och verktyg för att hantera olika situationer. Kring filmerna finns diskussionsfrågor som med fördel kan användas för gruppdiskussioner och material finns tillgängligt för familjehemmen under ett år. De som är medlemmar i Attention kan ta del av utbildningen gratis, övriga kan vända sig till sin handläggare på socialtjänsten och be om att få köpa in utbildningen. Den kostar då 500 kronor.

Under våren kommer Attention också att dra igång en digital studiecirkel som är baserad på materialet i webbutbildningen, men som ger möjlighet till diskussioner och att lära känna andra familjehemsföräldrar i samma situation.

– Det blir ett pilotprojekt under våren som vi gör i egen regi. Efter det får vi utvärdera och se om det här är någonting vi kan jobba vidare med, säger Fanny Eklund.

Information för placerade
Inom Ung dialog har även en podd i sex avsnitt tagits fram som riktar sig till placerade barn. Attention håller också på att ta fram informationsmaterial för placerade med NPF kring rättigheter samt material med självhjälpsstrategier för ungdomar i samhällsvård, både i familjehem och på HVB-hem. Ung dialog har också tagit fram tre rapporter kring ungdomar i samhällsvård med NPF.

Ung dialog pågår fram till sommaren. 

Föregående Nästa