Unik familjeförskola hjälper föräldrars samspel med barnet

Till familjeförskolan i Ljungby kommer föräldrar som behöver hjälp i samspelet med sitt barn. – Vi kan uppnå resultat som vi inte kan få med någon annan behandlingsmetod, säger Jeanette Johansson, initiativtagare till verksamheten.

Publicerad 11 februari 2019
Birgitta Hammarlund, Emma Albinsson och Jeanette Johansson jobbar med familjeförskolan i Ljungby, där föräldrar till barn i förskoleålder får hjälp att utveckla sitt föräldraskap och samtidigt känna samhörighet med andra föräldrar i liknande situationer.

För drygt ett år sedan öppnade Ljungby kommun den så kallade familjeförskolan. Hit kommer föräldrar som av olika anledningar behöver stöd i sitt föräldraskap och som dessutom har möjlighet att känna samhörighet med andra föräldrar i liknande situationer.
– Gemenskapen uppnår vi inte med några av de andra behandlingsmodeller som vi jobbar med. Det har varit väldigt uppskattat av föräldrarna att få träffa andra med liknande problem och känna att ”jag är inte ensam” samtidigt som de kan få stöd och hjälp av oss som jobbar här både individuellt och i grupp under de träffar vi har, säger Jeanette Johansson.

Får hjälp att tolka barnets signaler
Hon är socionom och utbildad Marte-Meo-terapeut. I verksamheten jobbar också Emma Albinsson som är behandlingspedagog och jobbar med familjebehandling samt Birgitta Hammarlund som är förskollärare och socialpedagog. Tillsammans med de deltagande familjerna träffas de en eftermiddag i veckan i familjecentralens lokaler centralt i Ljungby för att under lekfulla former hjälpa föräldrarna att tolka sina barns signaler och utveckla deras föräldraroll på olika sätt.

– Vi börjar och avslutar likadant varje gång och under träffarna brukar vi arbeta med olika teman och sedan tillsammans ägna oss åt någon gemensam aktivitet. Det kan vara att baka eller pyssla. Tanken är att det ska vara något som föräldrarna kan ta med sig hem och göra tillsammans med sitt barn när de kommer hem, säger Birgitta Hammarlund. 

Ingen ekonomisk ersättning till deltagarna
– Hur länge man kommer hit är väldigt individuellt. En del blir tvungna att sluta för att de får jobb fast de egentligen skulle vilja fortsätta. Tyvärr kan vi inte ge någon ekonomisk ersättning till deltagare, men drömscenariot är att verksamheten ska vara godkänd för tillfällig föräldrapenning så att även dem som arbetar ska kunna ha möjlighet att komma hit, säger Jeanette Johansson.
Sedan starten för drygt ett år sedan har sju familjer deltagit i verksamheten och för tillfället är det tre familjer som kommer till familjeförskolan. Två platser står redo för nya deltagare.

Hjälper till med skjuts om det behövs
– Vi försöker göra så mycket som möjligt för att föräldrarna ska kunna ta sig hit, i en del fall kan vi skjutsa dem om de inte kan ta sig hit på något annat sätt, säger Emma Albinsson.
– Och behöver man längre vistelsetid på fritids eller förskola för syskon i familjerna så har kommunen ställt upp på det, fortsätter hon.

Öppen för alla med barn i förskoleåldern
Verksamheten på familjeförskolan är öppen för alla som har barn i förskoleåldern, 0-6 år och har ett behov av att utveckla sin föräldraförmåga eller få råd och stöd i sin föräldraroll. Det kan exempelvis vara familjer som behöver hjälp i samspelet med barnet eller med att sätta rimliga gränser men också att förstå barnets utvecklingsbehov eller att hitta struktur i vardagen. För att delta i verksamheten krävs att man är utredd av socialtjänsten.
– Jag skulle önska att man kunde bli rekommenderad hit direkt från BVC, då skulle vi kunna fånga upp familjerna mycket tidigare, innan det utvecklats anknytningsproblematik och liknande, säger Jeanette Johansson.

Filmar sekvenser där positivt samspel lyfts fram
Hon är utbildad i en metod som heter Marte Meo, där man filmar deltagarna och sedan tillsammans i gruppen tittar på utvalda sekvenser där det positiva i samspelet lyfts fram.
– En del tycker att det är en anspänning att bli filmade, men det brukar gå bra för de flesta efter ett tag, då glömmer de bort kameran, säger Jeanette Johansson.
Förutom Marte Meo jobbar man även med ”Aktivt föräldraskap” och ”ABC Alla Barn i Centrum”, lösningsfokuserat förhållningssätt och PYC (Parenting Young Children).

Bara positiv respons
– Hittills har vi bara fått positiv respons på verksamheten, det är många som är nyfikna på att komma hit och även från andra kommuner har vi förstått att det finns intresse, säger Jeanette Johansson.

Föregående Nästa