SOS Barnbyar ger stöd till unga som lämnar samhällsvård

Trots att ungdomar inom samhällsvård har sämre förutsättningar att lyckas då de kliver ut i vuxenvärlden finns det väldigt lite stöd till den här gruppen. SOS Barnbyar driver ett projekt där man matchar ihop ungdomarna med stödpersoner som de träffar en gång i veckan under minst ett halvår.

Publicerad 7 januari 2022
Ungdomar som lämnar samhällsvård för ett vuxenliv får ofta inte så mycket stöd som de behöver. SOS Barnbyar driver stödverksamhet sedan fler år i Göteborg och har nu även startat upp i Stockholm.

2017 startade SOS Barnbyar upp ett ungdomsprogram i Göteborg där ungdomar som lämnar samhällsvård har möjlighet att få stöd och hjälp. Sedan ett år tillbaka startas ett liknande program i Stockholm med stöd från Europeiska socialfonden, ESF.

– I övergången från samhällsvård till ett eget, självständigt vuxenliv finns det inte mycket stöd som ungdomarna kan få. De blir ofta utelämnade. Tanken med vårt program är att hålla i när socialtjänsten släpper, säger Hanna-Liisa Juntti, projektledare för Getting ready 4 leaving Care på SOS Barnbyar i Stockholm.

Holistiskt stöd som ser till hela individen
Syftet med projektet är att utforma ett holistiskt stöd som ser till hela individen utifrån olika områden som studier, arbete, hälsa, nätverk och sammanhang samt bostad. Ungdomarna väljer själva vilka områden de vill ha hjälp med och i vilken omfattning. SOS Barnbyar har bland annat samarbete med hamburgerkedjan Max som kan hjälpa ungdomar med extrajobb. I projektet ingår stödpersoner som ungdomarna matchas ihop med och sedan träffar ungefär en gång i veckan i 6-12 månader. Mot slutet glesas träffarna ut och en del känner sig klara medan andra vill kunna ha tillgång till enstaka insatser under en längre tid.

I de här lokalerna i Göteborg håller SOS Barnbyars stödverksamhet till. 

– Vi kommer gärna in en tid innan samhällsvården upphör för att kunna hjälpa till med saker som att söka bostad och jobb, som ofta tar tid, säger Hanna-Liisa Juntti.

Till grund för metodutvecklingen har man bland annat tittat på den amerikanska metoden ILS; Independent Living Services.

Riktar sig till 16-23-åringar
Ungdomarna som kan söka till programmet är mellan 16 och 23 år, har uppehållstillstånd i Sverige och bosatta i Göteborg eller Stockholm med kranskommuner. Många kommer via socialtjänsten eller tidigare deltagare i programmet. I dagsläget har SOS Barnbyar ungefär 35 ungdomar i programmet i Stockholm, målet är att kunna ta emot 60 individer. Göteborg har och har haft många fler inskrivna.

I Stockholm jobbar man med stödpersoner medan i Göteborg finns heltidsanställda mentorer som kan hjälpa ungdomarna. I Göteborg är verksamheten redan permanent, förhoppningen är att den ska bli det även i Stockholm så småningom.
– Vi får även förfrågningar från övriga landet och hoppas att vårt arbetssätt och metod kan sprida sig så att fler ungdomar kan få hjälp, säger Hanna-Liisa Juntti.

Föregående Nästa