Projektet "Mer än mina föräldrars IF" söker deltagare

För ett år sedan startade de två ideella föreningarna B.A.R.N. och Child Rights Eurasia projektet ”Mer än mina föräldrars IF” (MÄMFIF). Nu söker man ungdomar i åldern 13-19 år som vill vara med i den första stödgruppen för ungdomar som har föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning.

Publicerad 3 november 2021
Händer Händer

Målsättningarna med projektet är två. Dels att starta stödgrupper för unga vars föräldrar har en intellektuell funktionsnedsättning (IF) och dels att uppmärksamma dessa ungas situation. Nu söker projektgrundarna Kajsa Saleem och Susanne Säfström-Markebjer ungdomar som vill vara med i den första stödgruppen som planeras att startas i mars 2022 samt även få vara med och tycka till om den planerade verksamhet.

Initialt kommer stödgrupperna äga rum via videolänk men så småningom kommer stödgrupperna även träffas fysiskt. Fördelen med att ha digitala möten är att ungdomar från hela Sverige kan vara med oavsett var de bor. Grupperna kommer att träffas en gång i veckan under 10 veckor och vara uppdelade i två grupper utifrån ålder. Det kommer vara gratis att delta i stödgrupperna. 

Syftet med att erbjuda stödgrupper till en utsatt grupp unga är att bryta stigmatiseringen som många av dessa unga upplever, men också förmedla att de har möjlighet till ett normalt liv precis som alla andra barn och unga oavsett sin bakgrund eller nuvarande situation. 

Det finns mycket lite kunskap om den här gruppen barn och unga. Det finns inga stödgrupper som leds av en ideell förening såsom den MÄMFIF är på väg att starta upp och som enbart riktar in sig mot barn och unga som självständiga individer. Däremot finns det stöd för föräldrar med IF.

Under träffarna får deltagarna dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter till andra ungdomar som är i en liknande situation. Under träffarna kommer ungdomarna bland annat lära sig mer om sina rättigheter av en jurist som har haft en förälder med IF. Kunskapen och erfarenheterna ungdomarna har gemensamt är att de vet hur det är att ha eller växa upp i en familj där en eller båda föräldrarna har en intellektuell funktionsnedsättning (IF). Tillsammans kommer gruppen göra olika övningar kopplade till stödgruppernas syfte. En utbildad gruppledare är ansvarig och leder träffarna varje gång.

Stödgrupperna syftar till att stärka självkänslan, öva ungdomarna i att sätta gränser, utbyta tankar och känslor samt lära sig mer om hur det är att ha föräldrar med IF. Fokus är att stärka ungdomarnas tro på sin egen förmåga att skapa ett bra liv för sig själv, även om deras förutsättningar kanske är lite annorlunda än andra ungdomars. På sikt är tanken att stödgrupperna skall finnas över hela landet.

Gruppledarna utbildas både teoretiskt och praktiskt i metoden och manualen och handleds av en metodansvarig. Gruppträffarna kommer innehålla och förmedla ny och positiv kunskap genom föreläsningar, filmer, berättelser, övningar och samtal. På så sätt kommer ungdomen upptäcka att han eller hon inte är ensam om sina erfarenheter. Man kan säga att grupperna är pedagogiska men med en terapeutisk effekt och man delar med sig så mycket man själv vill.

Kajsa Saleem och Susanne Säfström-Markebjer tror att stödgrupperna kommer fylla en viktig funktion och hoppas att det blir en stor uppslutning när den första stödgruppen drar igång i mars 2022. Men för att det ska bli så behöver MÄMFIF nå ut till människor som kommer i kontakt med dessa unga, exempelvis familjehem, socialtjänst, skolkurator och rehabilitering. Många av de barn som omhändertas har föräldrar med IF.

Om B.A.R.N. och Child Rights Eurasia

Oavsett om du är privatperson eller professionell så kan du hjälpa till med att sprida information om MÄMFIF stödgrupper och verksamhet till andra som kommer i kontakt med föräldrar som har IF och har barn som är mellan 13-19 år.

B.A.R.N. och Child Rights Eurasia är två ideella organisationer. B.A.R.N. verkar för barnets bästa och rättssäkerhet för samhällets utsatta barn och Child Rights Eurasia, som är en barn- och kvinnorättsorganisation, är inriktad på barn och unga vuxna upp till 25 år i Europa, Asien och Afrika.

För mer information eller anmälan kontakta MÄMFIF på mamfif@inte1barntill.se eller gå in på:
www.b42n.nu
www.childrightseurasia.com
Facebook: ChildRightsEurasia
Instagram : ChildRightsEurasia
Facebook : B.A.R.N. | Barnets bästa | Alltid | Rättssäkerhet | Nu |
Instagram: B.A.R.N._ Barnetsbasta _Alltid

Föregående Nästa