Nytt projekt ska öka NPF-ungdomars delaktighet

Ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder, NPF, behöver bli mer delaktiga i sin placering och familjehemmens kunskaper kring NPF-diagnoser behöver öka. Det menar intresseorganisationen Attention, som nu drar igång projektet ”Ung dialog”.

Publicerad 28 september 2020
En grupp med tonåringar som går från kameran En grupp med tonåringar som går från kameran
Ett nytt projekt drar igång som ska arbeta för att göra ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder mer delaktiga i sin placering.

Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder, såsom adhd och autism, är överrepresenterade bland barn och ungdomar i samhällsvård. Ändå är det väldigt lite fokus på just den här gruppen. Det vill intresseorganisationen Attention ändra på genom sitt nya projekt Ung dialog.

Fanny Eklund, projektledare, Ung dialog.

– Det vi först och främst vill göra är att prata med de här ungdomarna och se hur de upplever sin situation, vilka erfarenheter de har av att vara placerade och var de anser att det behövs mer insatser, säger Fanny Eklund, som är projektledare för Ung Dialog.

Börjar med kunskapsinhämtning
Inom ett par veckor kommer man att påbörja en enkätundersökning, där man går ut både till dem som idag är placerade, antingen i familjehem eller HVB-hem, och till dem som tidigare varit placerade med en digital enkät, som tar cirka 10 minuter att fylla i. Åldersgruppen är 14-25 år.

– Vi går ut brett och samlar in kunskap och erfarenheter från de här ungdomarna för att sedan bestämma vilket eller vilka spår vi ska gå vidare med i projektet, säger Fanny Eklund.

Rikstäckande projekt
Projektet är rikstäckande, men har samarbete med Stockholms stad och ett HVB-hem i Stockholmsregionen.

– Man får gärna höra av sig var man än bor i Sverige. Om man kan tänka sig att vara med på en intervju så försöker vi antingen att träffas eller göra intervjun via telefon eller Zoom, till exempel, säger Fanny Eklund.

Bakom projektet står Allmänna arvsfonden och målsättningen är att de metoder som etableras och introduceras för ökat inflytande ska göra att placerade barn och ungdomar i högre grad blir lyssnade till samt får möjlighet att bli aktiva och medskapande aktörer. Projektet ska också leda till att de unga själva ska utvecklas i att stå upp för sig själva, vara tydliga med vad de vill och att kunna övervinna sina svårigheter.

Ung Dialog ska pågå under tre år och drog igång i juni i år.

Föregående Nästa