Maskrosbarn presenterar idé om drop- in-boende som stödinsats

Den ideella organisationen Maskrosbarn har nyligen presenterat en idé om en ny insats i form av ett drop-in-boende dit ungdomar ska kunna gå när de behöver ”komma bort hemifrån” under en kortare tid. Nu hoppas de att någon kommun ska nappa på förslaget.

Publicerad 30 april 2019
Linn Englund är projektledare för "Mellanrummet" på Maskrosbarn, där man bland annat presenterat en idé om ett drop-in-boende för ungdomar som behöver komma hemifrån under en kort tid.

2017 började Maskrosbarn arbeta med projektet ”Mellanrummet”, där man tittar på hur olika insatser för ungdomar som befinner sig just ”i mellanrummet” där de kan bo kvar hemma men ibland behöver komma hemifrån för ett andrum kan utvecklas.
Under förra året började man arbeta tillsammans med Umeå kommun gällande en idé om en så kallad stödpersonsverksamhet, som är tänkt att vara en mer flexibel och ungdomsanpassad vidareutveckling av kontaktpersons- och kontaktfamiljsinsatserna.
– Vi har hört från de här ungdomarna att förutbestämdheten i de befintliga insatserna inte alltid passar, utan man har önskat en insats där man kan höra av sig till sin stödperson när man själv vill, inte på en bestämd tid, och att man även ska kunna
sova hos sin stödperson när man behöver det, säger Linn Englund, projektledare på Maskrosbarn.

Parallellt med stödpersonsverksamheten har Maskrosbarn också arbetat med det förslag som ungdomarna själva som tillfrågats i en tidigare undersökning säger sig önska mest – ett drop in-boende dit de kan komma när de behöver komma hemifrån. Här är tanken att de ska finnas personal tillgänglig för stödsamtal, samtidigt som ungdomarna ska kunna träffa andra i liknande situationer och där det ska finnas möjlighet att sova.
– Många av de här ungdomarna har ingenstans att ta vägen och hamnar lätt i ett destruktivt beteende, men med den här insatsen skulle vi kunna fånga upp dem mycket tidigare och ge dem den insats som de behöver och vill ha. Vi har också som förslag att man ska kunna ansöka om den här insatsen direkt på plats, även om man aldrig tidigare varit i kontakt med socialtjänsten, säger Linn Englund.

Hon berättar att intresset har varit stort när man berättat om förslaget och hoppas nu att någon kommun ska nappa på idén och våga dra igång ett drop-in-boende.
– Vi har vänt och vridit på idén och kommit fram till att vi som ideell organisation inte är bäst lämpad för att starta ett sådant här boende, däremot vill vi gärna följa och stötta den kommun som drar igång något sådant här, fortsätter Linn Englund.

Föregående Nästa