Mångmiljonsatsning som ska gagna de mest utsatta barnen

Childhood stöttar Barnrättsbyrån, Maskrosbarn och Child 10 med pengar för att Barnkonventionens skydd och möjligheter ska komma de mest utsatta barnen till gagn.

Publicerad 23 januari 2020
Barnrättsbyrån, Child 10 och Maskrosbarn får pengar av Childhood för att genomföra projekt som gagnar de mest utsatta barnen i samhället, i samband med att Barnkonventionen vid årsskiftet blivit lag.

De tre barnrättsorganisationerna arbetar för att barn och unga i utsatta situationer ska få rätt hjälp av samhället. Satsningen kommer bland annat att innebära att tusentals socialsekreterare utbildas om barns delaktighet, att den nya lagen prövas genom att driva barns rättigheter i domstol och att nätverk skapas med de främsta barnrättsorganisationerna i Europa.

– Childhood stöttade både Maskrosbarn och Barnrättsbyrån när de grundades. De har båda på ett väldigt konkret sätt visat vilken kraft det finns i att på allvar involvera barn och unga i frågor som rör dem. Vi går nu in i en ny fas av vårt samarbete där vi investerar både pengar och engagemang för att ytterligare stärka barns rättigheter i Sverige, säger Britta Holmberg, programchef på Childhood, i ett pressmeddelande.

Barnkonvention är, som familjehemmet.se tidigare skrivit om, lag i Sverige från och med årsskiftet. Den nya lagen är en viktig delseger för barns rättigheter, men också början på en avgörande tid då den ska tolkas och appliceras på ett sätt som innebär verklig skillnad för Sveriges barn och unga.

– Att den nya lagen kommer på plats räcker inte – barn måste också få möjlighet att hävda sina rättigheter och få sin sak prövad. Idag är barns tillgång till juridiskt stöd begränsad. Den här satsningen innebär att vi kommer kunna bedriva strategisk processföring, även för de som tidigare stått utan hjälp, säger Elin Wernquist, generalsekreterare på Barnrättsbyrån.

Föregående Nästa