Eldsjälarna som brinner för barnens bästa

För åtta månader sedan startades Facebook-gruppen ”Brinn för barnen”. Nu håller en förening med samma namn på att bildas – målsättningen är att stärka barnens bästa och att driva opinion i frågor som rör barn och barns rättigheter.

Publicerad 10 maj 2021
Brinn för barnen är en nystartad barnrättsorganisation som jobbar för att stärka barnets bästa och att driva opinion i frågor som rör barn och barns rättigheter.

En tid efter ”Lilla Hjärtats” tragiska bortgång startade Anna Nova Gylling Linder Facebookgruppen ”Brinn för Esmeralda”  med syfte att genomföra en ljusmanifestation för lilla Esmeralda över hela landet. Gruppen fick snabbt ett stort antal följare och Johanna Stålhandske engagerade sig och hjälpte till med planeringen. Man beslutade att inkludera alla barn som farit illa i manifestationen för Esmeralda och gruppen bytte namn till  ”Brinn för barnen”. 

Efter att ljusmanifestationen genomförts hösten 2020 tog Johanna över ansvaret för gruppen. Visionen var att driva gruppen vidare och använda det stora medlemsantalet för att lyfta medvetenheten om utsatta barns situation och barnrättsfrågor i Sverige. 

Johanna Stålhandske. 

"Önskar att jag haft någon som kämpat för mig"
Johanna samlade de sju eldsjälarna hon mött på olika sätt genom engagemanget för Esmeralda och nu har de gemensamt gått vidare för att bilda föreningen Brinn för barnen. I mars genomfördes det första styrelsemötet och föreningen bildades. Jessica Ivarsson valdes till ordförande. Jessica är själv är ett ”maskrosbarn”, uppvuxen i ett dysfunktionellt hem med psykiskt och fysiskt våld samt missbruksproblematik.

– Alldeles för många av de här barnen har ingen som kämpar för dem och gör deras röst hörd. Jag önskar att jag hade haft någon vuxen som kämpade för mig när jag växte upp, därför känns det självklart för mig att ta den här rollen, säger Jessica.

– När jag hörde om Esmeralda kände jag att ”nu kan jag inte blunda längre”. Sedan började jag läsa mer och mer, det finns så många barn som är utsatta. Då bestämde jag mig för att ta steget och på verkligen göra något för att påverka en förändring för dessa barn, fortsätter hon.

Stoppat utvisning tillfälligt
Redan på den här korta tiden har eldsjälarna i föreningen hunnit göra skillnad. Föreningen blev för en tid sedan kontaktade av familjehemsmamman till pojken som i media kallats för ”Mio”. Han skulle utvisas till Vitryssland med sin biologiska mamma trots att han varit omhändertagen enligt LVU och placerad i familjehem sedan tre månaders ålder. Jessica Ivarsson kontaktade DN, som valde att gräva i fallet. Det fick senare stor medial spridning. En stor namninsamling inleddes och hittills har man fått in lite mer än 40 000 underskrifter för att få beslutet om utvisning upphävt.

– Vi hade kontakt med socialtjänsten, pratade med jurister, Migrationsverket… Jag kunde ingenting om migrationsrätt från början, men vi tog reda på fakta och vi tog hjälp av juridiska kontakter i nätverket, förklarar Jessica Ivarsson.

Tack vare Jessicas och föreningens socionom Linda Perssons brinnande engagemang och DN:s rapportering har utvisningen tillfälligt stoppats. ”Mio” är bara ett exempel på alla de barn som på olika sätt far illa och faller mellan stolar när samhället tar över som föräldrar.

Jessica Ivarsson, ordförande, Brinn för barnen.

Stort nätverk
Föreningen blir ofta kontaktade av föräldrar, familjehemsföräldrar och andra anhöriga som vill ha föreningens hjälp och stöd. 

– Enskilda fall är något bara en liten del av det arbete vi bedriver och det är något vi gör i mån av tid och möjlighet.
Vårt primära arbete går ut på att sprida kunskap, bilda opinion och engagera oss i det politiska arbetet kring lagstiftningen med mera, förklarar Johanna Stålhandske. 

På föreningens hemsida kan man läsa om några av de aktioner som föreningen hunnit göra så här långt.

– Vår styrka är att vi inte ger oss. Vi har ett stort nätverk med massor av kunskap och krafter som verkligen vill hjälpa de här barnen. Vi har kunnat presentera fakta som inte andra har kunnat göra och tack vare det har vi kunnat ändra på beslut, säger Jessica Ivarsson.

Hon och Johanna Stålhandske anser att barnets bästa alltid bör väga tyngre än föräldrarätten. Vårdnadshavarens behov och önskemål får aldrig gå före vad som egentligen är det bästa för barnet.

– Det som är bäst för barnet är att växa upp med trygga, kärleksfulla vuxna – sedan om det är biologiska föräldrar eller inte spelar mindre roll, menar Johanna Stålhandske och Jessica Ivarsson.

Planerar manifestation i juni
Eftersom föreningen precis har startats ligger fokus just nu på att strukturera upp och få igång arbetet. Den som vill vara med och engagera sig får gärna höra av sig, förhoppningen är att så småningom få igång olika arbetsgrupper.

– Vill man inte vara med och jobba aktivt i föreningen får man gärna gå med i Facebook-gruppen och dela inlägg för att på så sätt sprida information och skapa debatt. Det är också en viktig bit i hela förändringsarbetet att vi börjar prata om de här frågorna och ställer krav på makthavarna, säger Johanna Stålhandske.

Föreningen kommer också att genomföra en manifestation den 3 juni utanför riksdagshuset i Stockholm, där man vill få till ytterligare förändringar i de Lex lilla hjärtat lagförslag som presenterades av regeringen den 10 mars 2021.

– Det var bra att arbetet med Lex Lilla hjärtat startade, men det behövs mycket, mycket mer, säger Jessica Ivarsson.

Vill stärka familjehemmens röst
Listan på krav kan göras lång, ett exempel är att stärka familjehemmens röst i liknande fall som Lilla hjärtat.

– Vi vill att familjehemmen också ska få rättigheter och bli en röst som räknas i sådana här sammanhang, de behöver bli lyssnade på. Det gör man inte idag, säger Jessica Ivarsson.

Föreningen samarbetar idag med Lilla Hjärtats vänförening och facebookgrupperna ”Sofies röst” och ”BPIS”. På sikt hoppas föreningen kunna bygga starka nätverk mellan barnrättsorganisationer för att tillsammans kunna bli en ännu större kraft för att påverka utsatta barns situation.

Läs mer om föreningens arbete på brinnforbarnen.se

Föregående Nästa