Drygt 23 000 barn placerades i fjol

38 800 barn och ungdomar fick vård enligt socialtjänstlagen, SoL eller lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, förra året visar ny statistik från Socialstyrelsen. Knappt hälften av dem var placerade i familjehem.

Publicerad 23 augusti 2019
Pojkar är i majoritet av de placerade barnen förra året.

23 100 barn och ungdomar placerades i familjehem förra året. Av dem var ungefär var tredje ensamkommande flyktingbarn och den största åldersgruppen för de placerade var 15-20 år. Den vanligaste insatsen för ensamkommande var placering på HVB-hem, 37 procent, följt av familjehem med 32 procent, visar Socialstyrelsens nya rapport. 

Asylsökande har tidigare inte räknats in i statistiken och av den anledningen kan man inte kan jämföra årets siffror med föregående års.

Pojkar är i majoritet inom samtliga placeringsformer. Av de familjehemsplacerade var 60 procent pojkar och 40 procent av flickor. I november förra året hade knappt 33 800 barn en eller flera behovsprövade öppenvårdsinsatser, vilket är 1 200 barn fler än 2017.

Antalet barn som fått insatser i form av strukturerade öppenvårdsprogram har i det närmaste fördubblats, från knappt 8 600 till drygt 17 100. Även behovet av personligt stöd har ökat, från 22 800 insatser 2017 till 34 397 förra året. Däremot har antalet barn och ungdomar som tilldelats en kontaktperson eller kontaktfamilj minskat från 21 800 till 16 000.

Föregående Nästa