De har förmedlat över 20 frivilliga familjehem – nu vill de hjälpa ungdomarna att hitta jobb

Förra året lades stora ideella krafter i Upplands Bro norr om Stockholm på att hitta frivilliga familjehem åt de ensamkommande flyktingbarn som kommit till kommunen. Nu jobbas det hårt för att försöka hjälpa ungdomarna att hitta jobb.

Publicerad 23 april 2019
Linda Fidjeland är en av eldsjälarna i föreningen Frivilliga familjehem i Upplands Bro, som ordnat frivilliga familjehem till totalt 27 ensamkommande.

Linda Fidjeland är en av eldsjälarna i föreningen Frivilliga familjehem i Upplands Bro. Hon började sitt engagemang som god man för de ensamkommande, efter att ha läst en annons i tidningen om att man sökte folk till dessa uppdrag. Hon hade då varit engagerad i olika insamlingar och volontärarbete tidigare och kände att hon ville hjälpa till på de sätt hon kunde.
– Jag tänkte från början att jag skulle ta ett uppdrag, men det slutade med att det blev fem, berättar Linda Fidjeland, som idag är ordförande i föreningen Frivilliga familjehem i Upplands Bro och god man till två ungdomar.

Flera av ungdomarna som hon hjälpt som god man har hon hållit kontakt med även efter det att hennes formella uppdrag tagit slut.
– Vi hade ungdomar som stod utan tak över huvudet och inte längre fick hjälp från samhället, berättar Linda Fidjeland.

Orsaken till problemen var bland annat att en del av ungdomarna vid åldersbestämmelserna fastställdes vara äldre än man först angett och därmed hade de inte heller rätt att till exempelvis familjehemsplacering.
– De blev istället hänvisade till ett boende i Kiruna. Men vi såg ju att de här ungdomarna vill stanna i kommunen med sina kompisar och gå klart gymnasiet, berättar hon.

Tillsammans med andra eldsjälar i kommunen som brann för samma frågor startade Linda föreningen Frivilliga familjehem i januari 2018. Huvudsyftet med verksamheten var att hitta just frivilliga familjehem – något som inte ska blandas ihop med ”vanliga” kommunala familjehemsuppdrag.
– De frivilliga familjehemmen har inte rätt till stöd och hjälp från kommunen och inte heller något ekonomiskt arvode. Vi som förening sökte pengar till verksamheten från kommunen. Vi hade tur och fick bidrag och det gjorde att vi hade möjlighet att betala ut en ersättning till de frivilliga familjehemmen för att täcka deras extra kostnader, berättar Linda Fidjeland.

Totalt lyckades föreningen hitta frivilliga familjehem åt 27 ungdomar och av dessa gav man kostnadsersättning till 20.
– En del av familjehemmen ställde upp helt ideellt, utan någon ersättning för sina kostnader och lät även ungdomarna stanna kvar i deras hem en tid efter att de fått uppehållstillstånd, säger hon.
– Det vi gjorde var att förmedla kontakten mellan ungdomarna och familjehemmen. Vi höll också regelbundna möten och gav råd till familjerna innan. Med facit i hand har det fungerat väldigt bra och vi har träffat på väldigt många engagerade människor.
– Vi har också försökt hjälpa ungdomarna praktiskt på olika sätt. Bland annat har vi hjälpt till att överklaga beslut om att avsluta kommunala familjehemsplaceringar när ungdomarna har åldersbestämts till en högre ålder än vad de angetts ha haft vid placeringen. Vi överklagade i sju fall och fem av dessa fick tillbaka sin placering, berättar Linda Fidjeland.

I dagsläget finns bara två frivilliga familjehem kvar i kommunen, och eftersom resterande del av ungdomarna har fått sin asylansökan behandlad - och de flesta har fått stanna enligt den nya gymnasielagen - finns inte heller några behov av fler frivilliga familjehem.

I takt med att ungdomarna har fått sina uppehållstillstånd eller utvisningsbeslut har Frivilliga familjehems verksamhet omformats.
– Deras problem är inte över bara för att de får ett tillfälligt uppehållstillstånd enligt gymnasielagen. Det krävs att de hittar jobb om de ska få stanna över tid och där ser vi nu vårt fokus, säger Linda.

Föreningen jobbar nu hårt för att försöka hitta jobb till ungdomarna. Dels hjälper de till formulera ungdomarnas cv:n och ansökningarna men är också ute och träffar företag och kommunrepresentanter för att försöka alla tänkbara möjligheterna för de här ungdomarna att etablera sig på arbetsmarknaden.
– Vi har ännu inte lyckats förmedla något jobb, men vi är hoppfulla. Jag ska träffa kommunens arbetsmarknadsenhet inom kort och hoppas att de kan möjlighet att hjälpa till. Vi har också kontaktat den lokala företagarföreningen och vill försöka få ihop någon form av mentorskapsprogram, berättar Linda Fidjeland, som är en av de nominerade till ”årets Upplandsbro-hjälte”.

Frivilliga familjehem är inte unikt för just Upplands Bro. I hela Sverige uppskattas det finnas mellan 3 000 och 5 000 frivilliga familjehem och i Stockholmsområdet har 12 föreningar som samlar frivilliga familjehem gått samman i ett nätverk för att kunna samverka.

Föregående Nästa