Bris växlar upp hedersrelaterat arbete

Bris har under sin kongress nyligen beslutat att växla upp arbetet kring barn som lever i en hedersrelaterad kontext. Man kommer även att jobba mer mot mobbing i skolor.

Publicerad 28 maj 2019
Bris kommer arbeta mer med hedersrelaterat våld och förtryck. Det beslutades på kongressen i mitten av maj.

Under kongressen i mitten av maj antogs två motioner kring verksamheten framåt - en gällande hedersrelaterat våld och förtryck och en om mobbning. Kongressens beslut innebär att Bris ska göra mer för gruppen barn som lever i en hederskontext. Fler detaljer än så om vad det innebär lämnar inte Bris i nuläget.
– Motionen är precis antagen så det finns ännu inte så mycket mer att säga än att vi kommer att sätta igång att titta på hur vi kan jobba mer med det framåt - dels i vårt påverkansarbete och dels när vi skapar informationsstöd till exempelvis skola och förskola, säger Maria-Pia Cabero, presskontakt på Bris.

Magnus Jägerskog, generalsekreterare för Bris. 

Den andra motionen som antogs handlar om att jobba mer för en trygg skola fri från mobbning, samt bedriva ett starkare påverkansarbete mot skolans beslutsfattare, elevhälsan och politiker.
– Mellan 2016 och 2018 har barns samtal till Bris om mobbning ökat med 48 procent. Med kongressens beslut i ryggen kommer vi att utöka vårt arbete för varje barns rätt till en trygg skolgång, säger Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris.

Bris konstaterar också att verksamheten skapar ett större engagemang än på länge och att både medlemsantal, intäkter och stödjande samtal med barn har ökat under de senaste två åren.
– Bris har jobbat hårt för att lyfta upp barnrätten på dagordningen och just nu märks ett stort och växande intresse i hela samhället för frågor som rör barnets rättigheter och livsvillkor. En viktig uppgift nu inför att barnkonventionen äntligen blir svensk lag är att fortsätta sprida kunskap kring vad barnets rättigheter betyder i praktiken, säger Annabella Kraft, ordförande Bris.

Nästa kongress hålls 2021 i Stockholm, då Bris samtidigt fyller 50 år.

Föregående Nästa