Barn har bättre koll på sina rättigheter

Barn har idag bättre koll på sina rättigheter och barnkonventionen än för tio år sedan. Det visar Barnombudsmannens nya undersökning. Nästan vartannat barn känner idag till barnkonventionen.

Publicerad 3 december 2018
Det är framförallt i skolan som barn får kunskap om barnkonventionen och sina rättigheter. Idag känner nästan vartannat barn till barnkonventionen enligt en ny undersökning från Barnombudsmannen.

För tio år sedan, 2008, gjorde Barnombudsmannen en undersökning om huruvida barn i årskurserna 5 och 8 kände till barnkonventionen och om de visste vad den innebar. I år har undersökningen gjorts om och resultatet visar att barnen idag har bättre kunskap kring sina rättigheter.

Barnombudsmannen Elisabeth Dahlin gläds över barnens ökade kunskaper om sina rättigheter. 

Idag svarar nästan hälften av barnen att de känner till barnkonventionen och ytterligare en sjättedel tror sig ha hört talas om den. 4 av 10 barn som kände till konventionen säger sig även ha djupare kunskap om innebörden. Detta kan jämföras med 2008, då bara var femte svarat att de kände till barnkonventionen och lika många svarade att de kanske hade hört talas om den. 

Skolan är den viktigaste källan till kunskap om konventionen, 7 av 10 barn har svarat att de fått sin kunskap från sin lärare. Endast 25 procent av barnen hade lärt sig av sina föräldrar.

– Det är roligt att se en sån positiv utveckling av hur mycket barn känner till sina rättigheter. Statistiken visar tydligt att det är lärarna som är nyckelpersonerna bakom det. Vi hoppas att Barnombudsmannens webbstöd "Mina rättigheter" ska underlätta undervisningen om barns rättigheter i alla ämnen, säger barnombudsman Elisabeth Dahlin.

"Mina rättigheter" är en webbplats som hjälper skolorna att lära ut informationen om barnkonventionen på ett pedagogiskt sätt och här kan lärare hämta inspiration och undervisningsmaterial för olika åldersgrupper.

Föregående Nästa