App ska lättare få barn att komma till tals

Genom en ny app ska det bli lättare för barn att aktivt delta i utredningar som rör dem. Detta håller nu forskare vid Mälardalens högskola på att utarbeta.

Publicerad 5 november 2018
Barn med Ipad Barn med Ipad
Forskare ska tillsammans med socialtjänst och barn ta fram en app som gör det lättare för barnet att komma till tals i en utredning.
Gunnel Östlund, docent i socialt arbete leder projektet.

– Utredningarna ska utgå från barnet heter det, men det är mer sällan som man aktivt får med barnets egna ord under utredningsarbetet. Att öka barns delaktighet i samtal och utredningar inom socialtjänsten är nödvändigt för alla involverade parter, inte minst för barnen själva, säger Gunnel Östlund, docent i socialt arbete och projektledare för forskningsprojektet.

Utvecklas i samarbete med barn
Projektet drar igång vid årsskiftet och ska pågå under tre års tid. Det är ett tvärvetenskapligt projekt som sker i samarbete mellan fyra forskare på Mälardalens högskola inom socialt arbete och datavetenskap samt, socialtjänstutredare i en kommun och barn.
Syftet är att hitta ett sätt som gör att det blir enklare för barnen att uttrycka sig, och då har man valt att arbeta med en app.
– Vi kommer första att testa appen generellt på barn i en skolklass, för att senare också låta några barn som redan är familjehemsplacerade testa och höra vad de tror om detta och hur de använder appen. De placerade barnen kommer även att intervjuas om sin uppfattning kring sin egen socialtjänsts utredningar, säger Gunnel Östlund.

Användas i riktiga utredningar
I projektets avslutande del ska appen användas i riktiga barnavårdsutredningar, och då blir effekterna av det digitala verktyget möjligt att analysera i förhållande till tidigare utredningar.
– Vi ser fram mot att sätta igång. Något liknande har inte gjorts tidigare vad vi vet och vi hoppas givetvis att projektet kan få positiva effekter, säger Gunnel Östlund.

Beviljats fyra miljoner
Projektet har fått namnet Digitala verktyg för ökad delaktighet i barnutredningar (Dig-barn) och beviljades nyligen fyra miljoner kronor från Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

Föregående Nästa