26 500 barn och unga i samhällsvård

Under förra året fick 26 500 barn och ungdomar i Sverige minst en heldygnsinsats. Det är ungefär på samma nivå som 2021. Hälften var under 15 år, enligt Socialstyrelsens statistik.

Publicerad 16 november 2023
26 500 barn och unga var placerade i samhällsvård under 2022 enligt statistik från Socialstyrelsen, Foto: Shutterstock

Majoriteten (68 procent) av heldygnsplaceringarna 2022 skedde under frivillig insatsform (SoL). Marginellt fler pojkar än flickor hade en heldygnplacering under året. Familjehemsplacering var den vanligaste placeringsformen med 72 procent. I antal individer var det 19 200 personer. Näst vanligast är HVB-hem, där runt 6 100 unga var placerade under 2022. Antalet HVB-placeringar har mer än halverats sedan år 2018. Minskningen har skett i alla köns- och åldersgrupper men var störst bland pojkar 15 år och äldre, inom vilken antalet har minskat med drygt 70 procent. Huvudorsaken till att det blivit färre placeringar på HVB sedan 2018 är att ensamkommande som bor på HVB har minskat sedan dess.

Stödboende var den tredje vanligaste placeringsformen år 2022 med 2 100 placeringar, 54 procent var pojkar och 46 procent flickor.

Det sker även allt fler vårdnadsöverflyttningar. En vårdnadsöverflyttning innebär att vårdnaden för barnet övergår till föräldrarna eller föräldern i det familjehem barnet bor i. Antalet vårdnadsöverflyttningar till familjehemsföräldrar 2022 har ökat med 55 procent sedan 2020 och med 22 procent sedan 2021.

 

Föregående Nästa