Fosterhem

Idag kallas det som tidigare hette fosterhem för familjehem eller jourhem. Barn som behöver en trygg familj under en längre tid få komma till ett familjehem medan barn som behöver placeras akut kommer först till ett jourhem.

Det finns en hel del att fundera på innan man som familj antar den utmaning det innebär att ta emot ett okänt barn eller ungdom i sin familj. Familjehem tar emot barn som behöver vård och fostran, under den tid som behövs i varje enskilt fall. Ibland kan det handla om några månader, ibland flera år och ibland hela barnets uppväxt. Man ska vara beredd på ett livslångt åtagande.

Som jourhem tar man hand om barn och ungdomar som bara stannar en kortare tid medan socialtjänsten utreder vad som är bäst för barnet i ett längre perspektiv.

Det kan vara svårt att i förväg veta vad ett uppdrag kan komma att innebära, dels för sig själv men också för familjen i övrigt. Det är viktigt att prata med alla i familjen innan man åtar sig ett uppdrag eftersom alla familjemedlemmar kommer att bli berörda. De barn som placeras kommer med jobbiga erfarenheter, vad det kan handla om varierar från barn till barn. Men, något alla har gemensamt är att de blivit separerade från sina föräldrar. Barnen som placeras behöver komma till trygga och stabila vuxna som de kan räkna med under den tid de behöver dem.

 Vill du veta mer?