Fosterfamilj

Idag kallas det som tidigare hette fosterfamilj för familjehem. Som familjehem tar man emot barn som behöver bo i en annan familj en längre tid. Hur länge barnet behöver stanna i ett familjehem beror bl.a. på anledningen till att barnet är placerat. Ibland kan det handla om några månader, ibland flera år och ibland hela barnets uppväxt. Man ska vara beredd på ett livslångt åtagande.

Ett av målen man som familjehemsförälder arbetar för, är att barnen ska återförenas, om det är möjligt, med sina biologiska familjer. En viktig del i den processen, är att medverka till att upprätthålla ett fungerande umgänge med barnets biologiska familj.

Varför behöver barn samhällets insatser?
Bakgrunden ser olika ut för de barn och ungdomar som behöver få komma till ett familje- eller jourhem. Det kan finnas stora brister i omsorgsförmågan, ett aktivt missbruk eller en sjukdom hos föräldrarna. Det kan även handla om barnets eller ungdomens egna problematik som medför att det behöver placeras, som t.ex. en funktionsnedsättning eller beteendestörningar. För tonåringar är en vanlig orsak dåligt fungerande relationer till sina föräldrar. En annan grupp består av alla de flyktingbarn/-ungdomar som kommer till Sverige från olika länder i världen.

Finns det några krav?
Du ska vara en trygg vuxen med en stabil och ordnad tillvaro, både ekonomiskt och socialt, vara intresserad av människor och kunna tänka dig att stötta och hjälpa någon som är utsatt samt kunna erbjuda barnet ett eget rum. Det är också viktigt att du är beredd på att ha ett nära samarbete med bland annat socialtjänsten och personer i barnets nätverk, exempelvis biologföräldrar. 

Du kan bo i lägenhet eller i hus på landet eller i stan. Du kan vara ensamstående, gift, sambo eller ha registrerat partnerskap, med eller utan barn och arbeta heltid, deltid eller studera.

Vill du veta mer?