Fosterbarn, Fosterfamilj och Fosterhem

Fosterbarn

Många barn och unga väntar på att få komma till en trygg familj. Fosterbarn eller familjehemsplacerade barn som mer används idag, behöver en familj med det lilla extra tålamodet och energin.

Bakgrunden ser olika ut för de barn och ungdomar som behöver få komma till ett familjehem eller jourhem. Det kan finnas stora brister i omsorgsförmågan, ett aktivt missbruk eller en sjukdom hos föräldrarna. Det kan även handla om barnets eller ungdomens egna problematik som medför att det behöver placeras, som t.ex. en funktionsnedsättning eller beteendestörningar. För tonåringar är en vanlig orsak dåligt fungerande relationer till sina föräldrar. En annan grupp består av alla de flyktingbarn/-ungdomar som kommer till Sverige från olika länder i världen.

Barn som får insatsen kontaktfamilj kan ha en liknande bakgrund, fast det kanske inte blivit synligt ännu. Det är dessutom en frivillig insats som föräldrarna själva kan ansöka om. Som kontaktfamilj blir man en resurs för en annan familj som behöver avlastning och stöd, det är vanligt att ensamstående föräldrar blir beviljade detta.

Kontaktpersoner hjälper ungdomar som behöver bryta sin isolering eller har behov av ett utökat kontaktnät.

Vill du veta mer?

Läs mer:

Fosterfamilj

Idag kallas det som tidigare hette fosterfamilj för familjehem. Som familjehem tar man emot barn som behöver bo i en annan familj en längre tid. Hur länge barnet behöver stanna i ett familjehem beror bl.a. på anledningen till att barnet är placerat. Ibland kan det handla om några månader, ibland flera år och ibland hela barnets uppväxt. Man ska vara beredd på ett livslångt åtagande.

Ett av målen man som familjehemsförälder arbetar för, är att barnen ska återförenas, om det är möjligt, med sina biologiska familjer. En viktig del i den processen, är att medverka till att upprätthålla ett fungerande umgänge med barnets biologiska familj.

Varför behöver barn samhällets insatser?
Bakgrunden ser olika ut för de barn och ungdomar som behöver få komma till ett familje- eller jourhem. Det kan finnas stora brister i omsorgsförmågan, ett aktivt missbruk eller en sjukdom hos föräldrarna. Det kan även handla om barnets eller ungdomens egna problematik som medför att det behöver placeras, som t.ex. en funktionsnedsättning eller beteendestörningar. För tonåringar är en vanlig orsak dåligt fungerande relationer till sina föräldrar. En annan grupp består av alla de flyktingbarn/-ungdomar som kommer till Sverige från olika länder i världen.

Finns det några krav?
Du ska vara en trygg vuxen med en stabil och ordnad tillvaro, både ekonomiskt och socialt, vara intresserad av människor och kunna tänka dig att stötta och hjälpa någon som är utsatt samt kunna erbjuda barnet ett eget rum. Det är också viktigt att du är beredd på att ha ett nära samarbete med bland annat socialtjänsten och personer i barnets nätverk, exempelvis biologföräldrar. 

Du kan bo i lägenhet eller i hus på landet eller i stan. Du kan vara ensamstående, gift, sambo eller ha registrerat partnerskap, med eller utan barn och arbeta heltid, deltid eller studera.

Vill du veta mer?

Fosterhem

Idag kallas det som tidigare hette fosterhem för familjehem eller jourhem. Barn som behöver en trygg familj under en längre tid få komma till ett familjehem medan barn som behöver placeras akut kommer först till ett jourhem.

Det finns en hel del att fundera på innan man som familj antar den utmaning det innebär att ta emot ett okänt barn eller ungdom i sin familj. Familjehem tar emot barn som behöver vård och fostran, under den tid som behövs i varje enskilt fall. Ibland kan det handla om några månader, ibland flera år och ibland hela barnets uppväxt. Man ska vara beredd på ett livslångt åtagande.

Som jourhem tar man hand om barn och ungdomar som bara stannar en kortare tid medan socialtjänsten utreder vad som är bäst för barnet i ett längre perspektiv.

Det kan vara svårt att i förväg veta vad ett uppdrag kan komma att innebära, dels för sig själv men också för familjen i övrigt. Det är viktigt att prata med alla i familjen innan man åtar sig ett uppdrag eftersom alla familjemedlemmar kommer att bli berörda. De barn som placeras kommer med jobbiga erfarenheter, vad det kan handla om varierar från barn till barn. Men, något alla har gemensamt är att de blivit separerade från sina föräldrar. Barnen som placeras behöver komma till trygga och stabila vuxna som de kan räkna med under den tid de behöver dem.

 Vill du veta mer?

 

Relaterade artiklar