Ersättning kontaktperson

Som kontaktperson är man ett stöd och en vän för ett barn, ungdom eller vuxen. Man träffas och gör något tillsammans t.ex. promenera, fika, gå och handla, gå på bio, teater eller en fotbollsmatch. En viktig uppgift är att bryta personens isolering genom gemenskap, hjälp till fritidsverksamhet samt ge råd och stöd i vardagssituationer.

Ersättningen är per månad och uppdrag. Omkostnaden är nästintill skattefri och arvodet är skattepliktigt.

För att läsa cirkulären i sin helhet hänvisar vi till SKL´s hemsida, cirkulärnummer 17:53 samt 17:54.


Cirkulärnummer 17:54
Ersättning till kontaktpersoner för barn och vuxna enligt SoL för år 2018

Omkostnadsersättning

Procent av prisbasbelopp

Kronor/månad

10 %

   379 kr

25 %

   948 kr

40 %

1 517 kr

Arvodesersättning

Kategori

Kronor/månad

Kategori 1 kontakt minst en gång/vecka

   379 kr – 1 327 kr

Kategori 2 kontakt flera gånger/vecka

   758 kr – 1 706 kr

Kategori 3 kontakt i stort sett dagligen

1 138 kr – 2 085 kr

Gällande kontaktperson vid umgänge efter en dom i tingsrätt har Sveriges Kommuner och Landsting inga specifika rekommendationer gällande arvodesersättning. Om bedömning görs att insatsen är av professionell karaktär kan arvodesersättning ges i den övre delen av rekommendationen eller motsvarande lön per timme som t.ex. behandlingsassistent.

Cirkulärnummer 17:53
Ersättning till kontaktperson enligt LSS för år 2018

Omkostnadsersättning

Procent av prisbasbelopp

Kronor/månad

10 %

   379 kr

25 %

   948 kr

40 %

1 517 kr

Arvodesersättning

Kategori

Kronor/månad

Kategori 1 kontakt minst en gång/vecka

   379 kr – 1 327 kr

Kategori 2 kontakt flera gånger/vecka

   758 kr – 1 706 kr

Kategori 3 kontakt i stort sett dagligen

1 138 kr – 2 085 kr