Ersättning kontaktfamilj och stödfamilj

Vid ett uppdrag så utgår ersättning. Dess storlek beror på uppdragets omfattning och barnets ålder. Att öppna sitt hem för ett barn, ungdom eller vuxen handlar inte om pengar, utan om att man hjälper någon som behöver en trygg och stabil tillvaro. Men man ska ändå ha en skälig ersättning för det arbete som man gör. Som uppdragstagare har man inget försörjningsansvar för det placerade barnet, ungdomen eller den vuxne. 

Ersättningen är per månad och barn. Omkostnaden är nästintill skattefri och arvodet är skattepliktigt.

För att läsa cirkulären i sin helhet hänvisar vi till SKL´s hemsida, cirkulärnummer 17:53 samt 17:54


Cirkulär 17:54
Ersättning till kontaktfamiljer enligt SoL för år 2018

Omkostnadsersättning
Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2 ½ dygn. 

Ålder

Omkostnadsersättning

Förhöjd omkostnadsersättning

  0 – 12 år

131 kr/dygn

187 kr/dygn

13 < år

150 kr/dygn

212 kr/dygn

Arvodesersättning
På lördagar, söndagar och helgdagar utgår dubbelt arvode. Om vistelsen varar sammanhängande mer än 14 dagar, vid t.ex. skollov, ges dubbelt arvode på helger enbart inom ramen för de första 14 dagarna. Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2 ½ dygn.

Ålder

Arvode

Exempel på förhöjt arvode

  0 – 12 år

202 kr/dygn

323 kr/dygn

455 kr/dygn

13 < år

263 kr/dygn

384 kr/dygn

455 kr/dygn

 

Cirkulär 17:53
Ersättning till kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2018

Omkostnadsersättning
Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2 ½ dygn. 

Ålder

Omkostnadsersättning

Förhöjd omkostnadsersättning

  0 – 12 år

131 kr/dygn

187 kr/dygn

13 < år

150 kr/dygn

212 kr/dygn

Arvodesersättning
På lördagar, söndagar och helgdagar utgår dubbelt arvode. Om vistelsen varar sammanhängande mer än 14 dagar, vid t.ex. skollov, ges dubbelt arvode på helger enbart inom ramen för de första 14 dagarna. Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2 ½ dygn. 

Ålder

Arvode

Exempel på förhöjt arvode

  0 – 12 år

202 kr/dygn

323 kr/dygn

455 kr/dygn

13 – 19 år

263 kr/dygn

384 kr/dygn

455 kr/dygn

Vuxna

323 kr/dygn

384 kr/dygn

455 kr/dygn