Anmäla intresse

Det finns olika vägar att gå för att anmäla sitt intresse. Det kan ibland ta lång tid innan man får en första kontakt så det kan vara en god idé att anmäla sig till flera kommuner och/eller företag. Då ökar chanserna för att det ska finnas ett barn eller ungdom som matchar just din familj.

Familjehemsbanken - mötesplatsen för familjer och handläggare
I Familjehemsbanken kan du lägga in en intressenotis om att du vill bli t.ex. familjehem. Kommuner och företag är inne dagligen och söker efter familjer/personer som kan ta emot barn och unga. Du kan även leta bland notiserna som kommuner och företag lagt in under "Sökesnotiser".

Kommunen
Du kan också vända dig till socialtjänsten i din kommun. Genom kommunens hemsida kan man ibland hitta information om hur man blir jourhem, familjehem eller kontaktfamilj/-person och där finns ofta kontaktuppgifter till ansvariga handläggare. Annars kan man även ringa kommunens växel och be att få prata med någon som har hand om det uppdrag man är intresserad av.

Du kan även vända dig till kringliggande kommuner. Med tanke på att du kommer behöva besöka din uppdragsgivare titt som tätt är det viktigt med rimliga avstånd, en liten fingervisning kan vara ca 2 timmars restid mellan din och uppdragsgivarens kommun.

Övriga
Det finns idag många företag som arbetar med familjehemsvård, som man också kan vända sig till. Dessa anlitas av kommunerna. Några av dem hittar du i Familjehemsbanken under Sökesnotiser och Konsulentstödda verksamheter. Du kan även använda en sökmotor t.ex. Google och använda sökord som familjehem, familjehemsvård, familjevård, familjehemsvärd, jourhem, jourfamilj, kontaktfamilj, kontaktperson och ledsagare.

På hemsidan Min insats som Socialstyrelsen står bakom, kan du läsa mer om de olika uppdragen samt även anmäla intresse till din kommun. SKL har utvecklat hemsidan FamiljehemSverige där man kan testa sig själv om man skulle kunna vara lämplig och man kan även anmäla intresse till kommunen. Dock finns inte alla kommuner med idag.