Regeringssatsning gav 1 000 nya socialtjänstjobb

Under förra året fick landets kommuner dela på 360 miljoner kronor för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården. 1 168 personer har anställts i verksamheterna tack vare pengarna visar en uppföljning som Socialstyrelsen gjort.

Publicerad 22 september 2018
Förra året fick landets kommuner dela på 360 miljoner kronor för att stärka socialvården.

Pengarna från regeringen för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården har bidragit till fler anställda, minskad stress för personalen och stärkt rättssäkerhet för barnen och ungdomarna. Totalt har landets kommuner kunnat anställa 1 168 personer tack vare satsningen.
– Det handlar framförallt om socialsekreterare, men även administratörer och arbetsledare. Av det totala antalet anställda var 90 procent kvinnor och 10 procent män, säger Sara Billfalk, utredare på Socialstyrelsen.

246 kommuner anställde socialsekreterare, 128 anställde arbetsledare och 204 anställde administratörer. En stor andel av personerna som anställdes med hjälp av statsbidraget var tillsvidareanställningar.
– Enligt kommunerna har förstärkningen inneburit minskad arbetsbelastning och stress för såväl socialsekreterare som chefer. Flertalet kommuner upplever också att kvaliteten på utredningar och uppföljningar av insatser för barn och unga har kunnat stärkas och att handläggningen blivit mer rättssäker, säger Olivia Wigzell, Socialstyrelsens generaldirektör.

Flera kommuner upplever emellertid en fortsatt ansträngd situation med ett stort antal inkommande ärenden och svårigheter att rekrytera personal, särskilt socialsekreterare.
– Det finns också en oro över vad som kommer att hända efter satsningens slut, huruvida kommunerna kommer att kunna behålla anställd personal. Flertalet kommuner vill att bidraget blir permanent för att skapa stabilitet och kontinuitet i den ordinarie verksamheten över tid, säger Sara Billfalk.

Föregående Nästa