I Heby finns bara nöjda familjehem

Tack vare egna erfarenheter som familjehem och stort fokus på tillgänglighet har Pia Granlund, familjehemskonsulent och Martin Söderberg, barnuppföljare i Heby kommun lyckats få hundra procent nöjda familjehem.

Publicerad 24 september 2018
Martin Söderberg och Pia Granlund är ett sammansvetsat team som höjt kvaliteten på familjehemsvården i Heby kommun.

Båda två började jobba i kommunen 2014 och har tillsammans byggt upp ett nära samarbete där de arbetar sida vid sida. Till sin hjälp i organisationen har de även en familjehemssekreterare, som sköter mer av det administrativa arbetet så att det finns mer tid att vara ute på fältet och stötta, bygga relationer med familjehemmen.
– Tillgänglighet tycker vi är väldigt viktigt. I princip går det att nå oss dygnet runt, vilket ger familjehemmen en stor trygghet, säger Pia Granlund, som själv har varit familjehem under många år. 

Tar tag i problemen direkt
– Familjehemmen jobbar alla tider på dygnet och för mig är det ingen börda att kunna bli nådd under en helg eller en kväll. Jag tar hellre tag i problemet direkt än att vänta till måndag eller morgonen efter och det kanske har blivit mycket värre. Vi har byggt en relation och ett förtroende hos familjehemmen som gör att jag vet att de inte hör av sig om de inte absolut måste, säger hon.
– Familjehemmen klarar mycket mer om de vet att de kan ringa och få svar samma dag, än att gå i ovisshet, fortsätter hon.

Ser sig som ett team
Att bygga relationer och förtroende med familjehemmen och de placerade barnen står högt på agendan och det är sällan som Pia och Martin sitter på sitt kontor. I stället väljer de att träffa familjerna och barnen under mer avslappnade former, en lunch eller en gemensam aktivitet.
– Vi ser oss som ett team tillsammans med familjehemmet och de biologiska föräldrarna. Alla tre; familjehemmet, barnet och biologiska föräldrarna behöver få rätt stöd för att placeringen ska bli så stabil som möjligt. Vi finns där för familjehemmet och barnet, biologiska föräldern får stöd från öppenvården, säger Pia Granlund.

Familjehemmens "högra hand"
Hennes arbetsuppgift är att vara familjehemmens ”högra hand” och finnas där för stöd, råd och beslut när det behövs, men har inget myndighetsutövande.
– Ibland räcker det med att finnas där för dem, låta dem prata av sig och ibland behövs det mer stöd och vägledning, berättar hon.
Martin Söderberg är barnuppföljare och följer barnen under hela placeringstiden. Jämfört med när han arbetat i samma roll i en annan kommun upplever han sig ha mycket mer tid tillsammans med barnen på det sätt som han och Pia arbetar i Heby.
– Mycket är tack vare att jag har fått avlastning med det administrativa. Det är i mötena med barnen som jag gör det bästa jobbet, tillägger han. 

Framgångsrikt arbetssätt
Att det sätt som Pia och Martin arbetar på har varit framgångsrikt råder inga tvivel om. För två år sedan gjordes en enkät bland kommunens familjehem där de fick svara på hur nöjda de var med kommunens verksamhet – 100 procent uppger att de är mycket nöjda och inte ett enda förbättringsförslag framkom. Inte heller har det varit några problem att rekrytera nya familjehem – något som är ett dilemma för väldigt många andra kommuner runt om i landet.
– Vi har inga barn i kö idag och det har aldrig varit svårt att hitta familjer som vill jobba med oss, säger Pia Granlund.
– För oss är det väldigt viktigt att bygga relationer med familjehemmen, jag tror att många inom socialtjänsten kan vara lite rädda för det men jag ser det som ett måste, säger Martin Söderberg.

Egna erfarenheter som familjehem
Pia och Martin åker alltid ut tillsammans som ett team, men med tydlig rollfördelning och de har blivit något av ett begrepp bland kommunens familjehem. 
– Vi har lärt känna varandra väldigt väl och har förståelse för varandras jobb, men det är inte alltid som vi tycker lika – och det ska vi inte heller i alla situationer. Jag ser det som något positivt, det visar att vi har fokus på det vi ska – Pia på familjehemmet och jag på barnet, säger Martin Söderberg.
Att båda två själva har varit familjehem ser de som en stor tillgång i sitt yrkesutövande.
– Jag tror inte att du kan få samma förståelse för vad det innebär att vara familjehem om du inte själv har varit i den situationen, säger Pia Granlund.

Berättar gärna om sitt arbetssätt
Arbetssättet som Pia och Martin har börjar intressera andra kommuner, några har varit på studiebesök i verksamheten och både Pia och Martin berättar mer än gärna om sitt arbete och sitt sätt att tänka på.
– Om någon kommun är nyfiken på att veta mer om hur vi jobbar är de välkomna att höra av sig, säger Pia Granlund.

Föregående Nästa