De kombinerar konsulent- och psykologtjänster

En del barn som placeras i familjehem behöver ha hjälp av en psykolog. Att denne finns till hands när det behövs är av största vikt. Marie och Anders Jakobsson, familjehemskonsulent respektive psykolog, kombinerar sina kompetenser i det nystartade företaget Jakobsson familjehem & psykolog AB.

Publicerad 17 oktober 2018
Marie och Anders Jakobsson erbjuder konsulentstöd och psykologtjänster i ett och samma företag, en lite ovanlig - men uppskattad - kombination.

Förra hösten bestämde sig Anders och Marie Jakobsson för att de skulle starta en egen verksamhet ihop, där de kunde kombinera sina kompetenser som psykolog och familjehemskonsulent för att erbjuda en högkvalitativ familjehemsvård. Nu håller verksamheten på att ta form.
– En av styrkorna är att jag finns med redan från början under utredningen av familjehemmet och bygger upp ett förtroende. Sedan är det inte alltid jag behövs, men när jag behövs ska jag finnas till hands, säger Anders Jakobsson, legitimerad psykolog, som under många år har arbetat med barn och ungdomar, bland annat som skolpsykolog.

Tillgänglighet är viktigt
Marie Jakobsson är i grunden socionom och har under många år arbetat med familjehem och konsulentstödd familjehemsverksamhet. Hon är lite grann av spindeln i nätet och en viktig länk mellan familjehemmet och kommunen. Regelbundet besöker hon, ofta tillsammans med Anders, de familjehem som man arbetar med för att handleda, ge råd och stöd samt ta reda på om det är något som familjehemmet har behov av.
– Tillgänglighet är väldigt viktigt tycker vi. Vi vill jobba nära familjehemmen och kunna finnas till hands när de behöver oss. Om det inte finns en initierad kontakt med BUP (barn- och ungdomspsykiatrin) kan vi hjälpa till genom att Anders skriver en remiss, förklarar Marie.

Flexibilitet ett av ledorden
Att kunna tillhandahålla konsulentstöd tillsammans med psykologtjänster är en lite ovanlig - men uppskattad - kombination som ger fördelar i form av exempelvis flexibilitet, långsiktighet och förtroendeskapande. Just flexibilitet är ett ord som ofta återkommer när Marie och Anders pratar om sin verksamhet, dels när man är inne på olika sätt att hitta lösningar på problem som kan uppstå men också när det gäller att vara tillgängliga för familjehemmet står flexibilitet högst upp på listan.
– Ett exempel på flexibilitet är att både Anders och jag kan vara med på ett hembesök hos familjehemmet och kombinera konsulentverksamheten med att Anders träffar barnet eller ungdomen för stödsamtal eller behandling, om det ingår i vårt uppdrag. Det kan ske i hemmet om man har kommit överens om det, säger Marie Jakobsson.

Ta reda på behoven
– Vi vet ännu inte riktigt vilka behov som familjehemmen har av de olika tjänsterna som vi erbjuder, men det ska bli väldigt spännande att jobba med det här och utveckla de arbetsmetoder som passar bäst för oss, för verksamheten och för familjehemmen, fortsätter Anders Jakobsson.

Föregående Nästa